- BJM Prerov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

    Vyhodnotíme Váš požadavek, navrhneme řešení, zpracujeme projektovou dokumentaci vč. výjádření, zpracujeme kalkulaci nákladů a provedeme vlastní realizaci. To vše v co nejkratším možném termínu a co nejlepší kvalitě.

 

Elektroinstalace:
inteligentní dům Ego-n (certifikovaný elektropartner firmy ABB), bytové elektroinstalace, průmyslové elektroinstalace NN, opravy a rekonstrukce, výroba rozvaděčů NN, podlahové topení, otápění okapů a svodů, otápění potrubí, odstranění revizních závad, oprava elektrického nářadí a spotřebičů

Hromosvod a uzemnění:
návrh a realizace hromosvodu, návrh a realizace uzemnění vč. zemních prací, měření zemního odporu

Přípojky elektro, veřejné osvětlení (VO):
přípojky NN pro RD a jiné objekty (kabelové, nadzemní) vč. zemních prací, nové VO, rekonstrukce a opravy VO, pravidelná údržba VO pro obce a podniky

Doplňková činnost:
revize ručního nářadí a spotřebičů vč. zaevidování a kategorizace, následné pravidelné kontroly, revize elektro výchozí i pravidelné, revize hromosvodu výchozí i pravidelné, revize elektrických strojů, výpočet a návrh osvětlovací soustavy, měření intenzity osvětlení vč. vypracování protokolu, vyřazovací protokoly

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky